HUR GÖR MAN MED BARN SOM MATVÄGRAR?

Mat och näring är väsentlig del i barns utveckling och tillväxt. Om barnet inte får i sig näring så kan både skolan och det övriga livet bli lidande. Hur gör man därför med barn som matvägrar? Studier gjorda här i Sverige visar att upp mot 50% av alla barn kommer att handskas med ätsvårigheter under sin uppväxt. Det kan handla om kräsenhet, matvägran eller en generell matproblematik. Med andra ord så är du som förälder inte ensamma i detta. 

Sanningen är att mycket ansvar kommer läggas på dig som förälder för att lösa denna utmaning. Efter samtal med föräldrar in din sits och med dietister så har det blivit uppenbart att det varken finns tid eller resurser från vården att ge barn och föräldrar den behandling och bemötande som faktiskt krävs. Detta är såklart högst oroväckande och beklämmande. Föräldrar 2022 behöver därför bli experter på hantera de utmaningar som kan uppstå då barnet har ätsvårigheter.

Läs våra 12 tips på hur du kan öka matlusten hos ditt barn här.

Nedan följer några tips som kan vara viktigt att tänka på för dig som förälder gällande hur gör man med barn som matvägrar? 

Viktigt att tänka på:

 1. Undvik tvång, detta kommer inte öka matlusten hos ditt barn
 2. Att belöna bör också undvikas, såvida det inte är den enda lösningen
 3. Anledningen är att belöning är kopplat till prestation, vilket kan skapa ett osunt förhållande mellan barnet och mat. 
 4. Försök skapa en harmonisk och trevlig måltidssituation tillsammans och fokusera endast på maten när det är dags att äta. 
 5. Fundera på om barnet kan behöva  näringsdryck eller liknande. 
 6. Tar ditt barn någon medicin som påverkar ditt barns aptit? Fråga din dietist eller läkare. 
 7. Bara för att du inte får ditt barn att äta så är du inte en dålig förälder, du gör ett grymt jobb. 
 8. Lär dig vad en klökning är för att kunna urskilja om ditt barn sätter maten i halsen eller inte
 9. Om ditt barn endast äter 2-3 livsmedel så är mat-träning extra viktigt då urvalet blir ännu mindre om barnet slutat äta något av dem.

Ladda ner POOW The Food Hero

HUR GÖR MAN MED BARN SOM MATVÄGRAR?

Mat och näring är väsentlig del i barns utveckling och tillväxt. Om barnet inte får i sig näring så kan både skolan och det övriga livet bli lidande. Hur gör man därför med barn som matvägrar? Studier gjorda här i Sverige visar att upp mot 50% av alla barn kommer att handskas med ätsvårigheter under sin uppväxt. Det kan handla om kräsenhet, matvägran eller en generell matproblematik. Med andra ord så är du som förälder inte ensamma i detta. 

Sanningen är att mycket ansvar kommer läggas på dig som förälder för att lösa denna utmaning. Efter samtal med föräldrar in din sits och med dietister så har det blivit uppenbart att det varken finns tid eller resurser från vården att ge barn och föräldrar den behandling och bemötande som faktiskt krävs. Detta är såklart högst oroväckande och beklämmande. Föräldrar 2022 behöver därför bli experter på hantera de utmaningar som kan uppstå då barnet har ätsvårigheter.

Läs våra 12 tips på hur du kan öka matlusten hos ditt barn här.

Nedan följer några tips som kan vara viktigt att tänka på för dig som förälder gällande hur gör man med barn som matvägrar? 

Viktigt att tänka på:

 1. Undvik tvång, detta kommer inte öka matlusten hos ditt barn
 2. Att belöna bör också undvikas, såvida det inte är den enda lösningen
 3. Anledningen är att belöning är kopplat till prestation, vilket kan skapa ett osunt förhållande mellan barnet och mat. 
 4. Försök skapa en harmonisk och trevlig måltidssituation tillsammans och fokusera endast på maten när det är dags att äta. 
 5. Fundera på om barnet kan behöva  näringsdryck eller liknande. 
 6. Tar ditt barn någon medicin som påverkar ditt barns aptit? Fråga din dietist eller läkare. 
 7. Bara för att du inte får ditt barn att äta så är du inte en dålig förälder, du gör ett grymt jobb. 
 8. Lär dig vad en klökning är för att kunna urskilja om ditt barn sätter maten i halsen eller inte
 9. Om ditt barn endast äter 2-3 livsmedel så är mat-träning extra viktigt då urvalet blir ännu mindre om barnet slutat äta något av dem.

Ladda ner POOW The Food Hero