Vilka tider ska baret äta?

Hur ofta ditt barn är när barnet behöver äta kommer att förändras desto äldre barnet blir. Här kommer därför 7 tips gällande vilka tider ska barnet äta!  

1. Ditt barn har svaret

Du känner ditt barn bäst, försök därför förstå och identifiera signaler som visar att ditt barn är hungrigt. Och när barnet är hungrigt, se till att då faktiskt äta.  

2. Följ förskolans tider, om möjligt

Ta reda på när ditt barn äter i skolan. försök sedan servera mat samtidigt där hemma. Detta underlättar både för dig och barnet då rutiner skapas och kan upprätthållas oavsett miljö. Tänk på att en tidig lunch i skolan kommer innebära en tidigare middag för hela familjen. Ett mellanmål är därför att rekommendera. 

3. Försök att äta måltiderna tillsammans

På detta sätt så kommer barnet att börja associera måltiden med positiva känslor.    

4. Ofta och lite

Mycket av barnets humör, hunger, trötthet och blodsockernivå går att kontrollera genom planering av mellanmål och måltider. Beroende på barnet kan hen behöva mellan 4-6 måltider där mellanrummet är 2-3 timmar. 

5. Mellanmålet & kvällsmålet 

Tänk på att barnet måste bli hungrigt inför måltiden, att servera ett mellanmål 2-3 timmar innan kvällsmåltiden exempelvis är därför att föredra! 

6. Hur aktivt är ditt barn? 

Även om mellanmålet har som avsikt att stilla hungern för barnen mellan de olika måltiderna, så är det också viktigt för dig som förälder att ta hänsyn till hur aktivt ditt barn är. Har du ett aktivt barn så bör mellanmålen vara större och mer närings och fiberrika. Är ditt barn inte så aktivt så bör mellanmålen vara mindre och nyttigare om möjligt. 

7. Även barnet äter med ögat

Frukt och grönt samt andra nyttigheter är att rekommendera vid ett mellanmål. Men som vi alla vet är det inte det enklaste att får barn att äta just detta. Låt därför barnet vara med i förberedelsen, barnet kan exempelvis skala frukt, skära med en ofarlig kniv sant lägga upp mellanmålet på ett fat. 

8. Ladda ner POOW The Food Hero

I appen hittar du flertalet recept till mellanmål som är unikt framtagna för barn som kämpar med maten. Första månaden är gratis så att ni kan testa recepten och appen i lugn och ro. Tryck här för att del av tre goda mellanmål för ditt barn. 

Vilka tider ska baret äta?

Hur ofta ditt barn är när barnet behöver äta kommer att förändras desto äldre barnet blir. Här kommer därför 7 tips gällande vilka tider ska barnet äta!  

1. Ditt barn har svaret

Du känner ditt barn bäst, försök därför förstå och identifiera signaler som visar att ditt barn är hungrigt. Och när barnet är hungrigt, se till att då faktiskt äta.  

2. Följ förskolans tider, om möjligt

Ta reda på när ditt barn äter i skolan. försök sedan servera mat samtidigt där hemma. Detta underlättar både för dig och barnet då rutiner skapas och kan upprätthållas oavsett miljö. Tänk på att en tidig lunch i skolan kommer innebära en tidigare middag för hela familjen. Ett mellanmål är därför att rekommendera. 

3. Försök att äta måltiderna tillsammans

På detta sätt så kommer barnet att börja associera måltiden med positiva känslor.    

4. Ofta och lite

Mycket av barnets humör, hunger, trötthet och blodsockernivå går att kontrollera genom planering av mellanmål och måltider. Beroende på barnet kan hen behöva mellan 4-6 måltider där mellanrummet är 2-3 timmar. 

5. Mellanmålet & kvällsmålet 

Tänk på att barnet måste bli hungrigt inför måltiden, att servera ett mellanmål 2-3 timmar innan kvällsmåltiden exempelvis är därför att föredra! 

6. Hur aktivt är ditt barn? 

Även om mellanmålet har som avsikt att stilla hungern för barnen mellan de olika måltiderna, så är det också viktigt för dig som förälder att ta hänsyn till hur aktivt ditt barn är. Har du ett aktivt barn så bör mellanmålen vara större och mer närings och fiberrika. Är ditt barn inte så aktivt så bör mellanmålen vara mindre och nyttigare om möjligt. 

7. Även barnet äter med ögat

Frukt och grönt samt andra nyttigheter är att rekommendera vid ett mellanmål. Men som vi alla vet är det inte det enklaste att får barn att äta just detta. Låt därför barnet vara med i förberedelsen, barnet kan exempelvis skala frukt, skära med en ofarlig kniv sant lägga upp mellanmålet på ett fat. 

8. Ladda ner POOW The Food Hero

I appen hittar du flertalet recept till mellanmål som är unikt framtagna för barn som kämpar med maten. Första månaden är gratis så att ni kan testa recepten och appen i lugn och ro. Tryck här för att del av tre goda mellanmål för ditt barn.