Symtom & Behandling ARFID

ARFID eller som förkortningen står för “Avoidant Restrictive Food Intake Disorder” är en ny diagnos som vi har fått bekanta oss med under de senaste åren kopplat till selektivt ätande. Studier visar att mer än 3 % av förskolebarn uppfyller flera kriterier för ARFID. 

Här kommer 15 symtom kopplat till ARFID samt hur diagnosen kan behandlas. 

 1. mag/tarmbesvär & buksmärtor  
 2. en känsla av mättnad
 3. Fruktan för kräkning eller kvävning
 4. Olust att äta mat med vissa texturer, dofter, utseende eller smaker. 
 5. Generell ovilja och olust att äta något som barnet inte är van vid. 
 6. Risk för undervikt och undernäring
 7. Äter endast ett fåtal livsmedel som vanligtvis inte täcker näringsbehovet. 
 8. Barnet måste alltid ha med sig egen mat när hen inte äter hemma. 
 9. Barnet är ointresserad av mat
 10. Barnet har dålig aptit 
 11. Barnet lider av näringsbrist
 12. Barnet lider av avstannad tillväxt
 13. Barnet reagerar starkare på vissa konsistenser, smaker och dofter än vad andra barn gör. 
 14. Barnet blir väldigt ensidig i sitt ätande och äter endast vissa livsmedel under längre perioder
 15. Barnet vill endast äta rätter vars ingredienser är uppdelade på tallriken   

 

Det är viktigt att komma ihåg att  även om ditt barn har flera av symtomen så behöver ditt barn in ha ARFID. En utredning behöver genomföras. Kontakta någon av följande för hjälp & vägledning: 

 • Ätstörningsvård
 • Vårdcentral
 • Ungdomsmottagning
 • Psykoterapeut
 • Psykolog

 

Behandling ARFID

 • KBT (för barn över 4 år) 
 • FBT (Family Behaviour Therapy) 

 

Det är fördelaktigt om föräldrarna är så delaktiga som möjligt i behandlingen samt att behandlingen sker i hemmet. Att involvera barnet i matlagningen är också ett tips. Något som ni som familj kan göra genom POOW The Food Hero. Just utifrån att detta är en relativt ny diagnos så är tyvärr kunskapen bland vårdpersonal inte så gedigen som den egentligen behöver vara. Det är därför högst sannolikt att du som förälder kommer behöva göra mycket på egen hand och utbilda dig själv på hur du kan hantera denna utmaning på bästa möjliga sätt. 

Utmaningar för föräldrar då barnet har ARFID

 • Stress & Frustration 
 • Högre risk för depression 
 • Spänd relation mellan barnet och föräldern
 • Föräldrarnas självförtroende och självbild kan försämras

 

Källa: Russell & Lindkvist 2022 samt samtal/intervjuer med dietister

Symtom & Behandling ARFID

ARFID eller som förkortningen står för “Avoidant Restrictive Food Intake Disorder” är en ny diagnos som vi har fått bekanta oss med under de senaste åren kopplat till selektivt ätande. Studier visar att mer än 3 % av förskolebarn uppfyller flera kriterier för ARFID. 

Här kommer 15 symtom kopplat till ARFID samt hur diagnosen kan behandlas. 

 1. mag/tarmbesvär & buksmärtor  
 2. en känsla av mättnad
 3. Fruktan för kräkning eller kvävning
 4. Olust att äta mat med vissa texturer, dofter, utseende eller smaker. 
 5. Generell ovilja och olust att äta något som barnet inte är van vid. 
 6. Risk för undervikt och undernäring
 7. Äter endast ett fåtal livsmedel som vanligtvis inte täcker näringsbehovet. 
 8. Barnet måste alltid ha med sig egen mat när hen inte äter hemma. 
 9. Barnet är ointresserad av mat
 10. Barnet har dålig aptit 
 11. Barnet lider av näringsbrist
 12. Barnet lider av avstannad tillväxt
 13. Barnet reagerar starkare på vissa konsistenser, smaker och dofter än vad andra barn gör. 
 14. Barnet blir väldigt ensidig i sitt ätande och äter endast vissa livsmedel under längre perioder
 15. Barnet vill endast äta rätter vars ingredienser är uppdelade på tallriken   

 

Det är viktigt att komma ihåg att  även om ditt barn har flera av symtomen så behöver ditt barn in ha ARFID. En utredning behöver genomföras. Kontakta någon av följande för hjälp & vägledning: 

 • Ätstörningsvård
 • Vårdcentral
 • Ungdomsmottagning
 • Psykoterapeut
 • Psykolog

 

Behandling ARFID

 • KBT (för barn över 4 år) 
 • FBT (Family Behaviour Therapy) 

 

Det är fördelaktigt om föräldrarna är så delaktiga som möjligt i behandlingen samt att behandlingen sker i hemmet. Att involvera barnet i matlagningen är också ett tips. Något som ni som familj kan göra genom POOW The Food Hero. Just utifrån att detta är en relativt ny diagnos så är tyvärr kunskapen bland vårdpersonal inte så gedigen som den egentligen behöver vara. Det är därför högst sannolikt att du som förälder kommer behöva göra mycket på egen hand och utbilda dig själv på hur du kan hantera denna utmaning på bästa möjliga sätt. 

Utmaningar för föräldrar då barnet har ARFID

 • Stress & Frustration 
 • Högre risk för depression 
 • Spänd relation mellan barnet och föräldern
 • Föräldrarnas självförtroende och självbild kan försämras

 

Källa: Russell & Lindkvist 2022 samt samtal/intervjuer med dietister