Tips Kräsenhet

Tips kräsenhet & selektivt ätande Vi på POOW The Food Hero har utvecklat ett verktyg för föräldrar som kämpar med att få sina barn att äta. Appen är ämnad för barn i åldern 2-5 som är kräsna, har matvägran, en selektiv ätstörning (ARFID) matfobi samt en övergripande matproblematik.  Genom en tät och fortgående dialog med […]