Vad gör en dietist?

Sara Wärmström jobbar sedan 2019 som legitimerad dietist. Hennes expertområde är nutrition under graviditet och amning. I detta inlägg delar Sara med sig av sina tankar kopplat till dietist yrket. Hur blir man dietist? Och vad innebär det jobba som dietist? 

Ordspråket ”äta bör man annars dör man” är välkänt och rimligt. Även vad man äter påverkar vår hälsa och därigenom vår livslängd, men hur bör man äta för att gynna sin hälsa i alla åldrar? Detta är ett samtalsämne som ofta är en vattendelare och skapar många och stora rubriker. Tillförlitligheten gällande många påståenden är rimligt att ifrågasätta då det ofta är gemeneman som deltar och uttalar sig i dessa debatter och diskussioner. Vi vill i detta inlägg redogöra för hur en dietist skiljer sig ur mängden och klargöra varför de har mandat att ge råd gällande kosten. Förhoppningsvis få det er att känna er trygga med att ha samtal med dietisterna hos POOW The Food Hero gällande ert barns och hela familjens matsituation i hemmet.  

En viktig del att ta hänsyn till när det gäller mat är att  mat är inte enbart är livsmedel och sammansatta måltider för individer. Sociala aspekter, psykologiska, fysiologiska, sensoriska, livsmedelssäkra, kulturella och socioekonomiska faktorer är med och påverkar våra matvanor och vår relation till mat.  Detta är betydande delar som dietisten tar hänsyn till i sitt arbete med exempelvis kunskapsspridning gällande kost, nutritionsbehandling vid sjukdom och i råd som rör matvaneförändringar. Dietisten arbetar personcentrerat och är lyhörd för hur individens tillvaro är och hur förutsättningarna ser ut. Detta förhållningssätt har även dietisterna hos POOW The Food Hero. Samtalen med våra dietister kommer att komplettera den allmänna informationen som går att inhämta i inlägg och broschyrer och hjälpa er framåt i just er matsituation.

             “Socioekonomiska faktorer är med och påverkar våra matvanor och                                                                                    vår relation till mat”

Dietist är en legitimerad yrkesroll vilket innebär att det är en skyddad profession. För att utbilda sig till dietist läser man en kandidatexamen (180 högskolepoäng), men det går även att ta en magister- och masterexamen. Idag finns det tre lärosäten: Göteborgs Universitet (Sahlgrenska Akademin, Uppsala Universitet, Umeå Universitet. Utöver ämnen som näringslära, fysiologi, biokemi, sjukdomslära, etc ingår psykologi och samtalsmetodik. MI, Motivational Interviewing är en evidensbaserad samtalsmetod som dietisten ofta använder i sina samtal för att framkalla motivation och arbeta med beteendeförändring.

                                   “Dietist är en legitimerad yrkesroll vilket innebär                                                                                             att det är en skyddad profession”

Dietisten arbetar främst inom hälso- och sjukvården (regionalt, kommunalt) men även inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, frisk- och företagshälsovården, inom akademin och bedriver forskning. Sedan Covid-19-pandemin har det blivit allt mer förekommande med digitala besök, men även fysiska besök och hembesök är vanliga. Dietisten arbetar både i team och enskilt och grundar sina kostråd på vetenskaplig evidens samt förskriver kosttillägg som sondmat, näringsdrycker, etc vid behov.

                              “Sedan Covid-19-pandemin har det blivit allt mer                                                                                       förekommande med digitala besök”

I Sverige finns det få yrkesverksamma dietister, ca 1 700 jämfört med sjuksköterskor och fysioterapeuter; 210 229 respektive 17 100 i antal. Detta då det är färre lärosäten som erbjuder dietistprogrammet och antagningsplatser per universitet och år är få. Resursbristen är en begränsande faktor för dietister och många barn, ungdomar och vuxna inte kan få den vård som de behöver på grund av detta. En av de grupper som inte får det stöd som skulle behövas är barn med selektivt ätande/selektiv ätstörning/ätsvårigheter. Detta påverkar många barnfamiljer som försöker arbeta med detta på egen hand med uteblivna, eller få framsteg. Dietisterna hos POOW The Food Hero arbetar med att avlasta vården och stötta föräldrar som inte får möjlighet att träffa dietist inom barnhälsovården.

Ladda ner POOW The Food Hero! Appen som motiverar barn med ätsvårigheter till att äta. 

App Store: Ladda ner här

Google Play Store: Ladda ner här

 

LADDA NER POOW The food hero