Health app company POOW purchased by another startup company

POOW har köpts upp av Neki Sverige AB. 

Läs mer om affären här

Och håll ett öga här på hemsidan och våra sociala kanaler för mer info om POOWs spännande framtid. 

För bilder och övrig information, kontakta Björn Cronzell