inför q4 2022

En spännande höst väntar för POOW The Food Hero, appen som hjälper småbarnsföräldrar som kämpar med att få sina barn att äta. Medans resten av Sverige gick på sommarsemester så tryckte vi på gasen med några tydliga mål i sikte. 

1. Stänga investeringsrunda 

2. Utveckla utvalda funktioner i appen

3. Utveckla POOW The Food Hero som koncept

Så hur gick det? 

1. Stänga investeringsrunda 

Under våren och hösten så pitchade vi POOW The Food Hero för egentligen alla typer av investerare. VC firmor, affärsänglar, vänner och familj med målet att få in både kompetens och kapital. Befintliga aktieägare valde att investera ytterligare en runda i POOW. Samt så valde entreprenören och marknadsförings Gurun Magnus Äng att investera i POOW. Det känns fantastiskt roligt att Magnus är en del av POOW och att vi får chansen att jobba med hans grymma gäng på Topvisible. 

2. Utveckla utvalda funktioner i appen

Under våren och sommaren så började vi även att samarbete med en erfaren dietist som finns här i vårt närområde. Hens kunskaper och erfarenheter har gjort att vi har kunnat ta ytterligare steg rent produktmässigt. I september så kommer därför kostcirkel spelet version 2.0. Spelet har fyllts på med massor av ingredienser som gör det roligare för barnet att bygga ihop en måltid. Men utifrån vårt samarbete med dietisten så har appen också utvecklats med målsättningen att kunna användas inom privat och kommunal vård. 

3. Utveckla POOW The Food Hero som koncept

Under vinter och våren då POOW marknadsfördes som hårdast så kom vi i kontakt med väldigt många föräldrar. Föräldrar som på ett eller annat sätt var intresserade av POOW eller sökte en lösning på deras problem. Under dessa samtal, emails och meddelande så återkom ett tema väldigt ofta, missnöje kopplat till dietister. Många familjer upplever att det tar lång tid att få möjlighet att prata med en dietist, många familjer upplever även att man som förälder lämnar ett samtal med en dietist med fler frågor än vad man hade när man gick in i samtalet. Bristen på uppföljning och konkreta verktyg att jobba vidare med efter samtalet var också något som många föräldrar tryckte på. Det naturliga steget för oss blev därför att börja prata med dietister som idag antingen jobbar privat eller kommunalt. Vi ville helt undersöka om dietister runt om i Sverige delar den bild som föräldrarna hade målat upp. Efter 15 djupgående samtal med dietister från syd till norr så förstärktes den bild föräldrarna hade målat upp, men nu från ett annat perspektiv. Alla dietister vi pratade tryckte på känslan av att inte kunna hjälpa familjerna tillräckligt, dels på grund av tidsbrist. Men även att kontakten gick förlorad efter ett första möte, samt att dietisten inte kunde förse familjen med något konkret verktyg att jobba vidare med i hemmet. Efter alla samtal så blev det tydligare och tydligare för oss, här skulle vi kunna göra en skillnad på flera olika sätt. Vi skulle både kunna hjälpa föräldrar som är i behov av att komma i kontakt med en dietist snabbt och enkelt. Vi skulle även kunna hjälpa föräldrar med att förse dem med ett konkret verktyg att arbeta vidare med i hemmet (POOW) samt uppföljningssamtal. Utöver detta så såg vi en möjlighet att kunna erbjuda drivna, kunniga och engagerade dietister chansen att hjälpa familjer runt om i Sverige. Under september månad så lanseras därför “POOW Care”, detta är en digital rådgivningstjänst där familjer kan boka en tid med en av våra dietister. Våra dietister kommer vara tillgängliga morgon som kväll. Der är dock viktigt att poängtera att POOW The Food Hero (Health Capacity Nordic AB) är ingen vårdgivare och våra dietister behandlar eller vårdar inte ätstörningar. POOW The Food Hero förser föräldrar med råd i kombination med ett effektfullt verktyg som kan användas i hemmet. Under samtalen så medverkar alltså inte barnet. Samtalet är endast mellan föräldern och POOW´s dietist. 

Hösten och vintern kommer därför bli väldigt spännande! 

// TEAM POOW!

 

boka dietist poow the food hero
kontakt poow the food hero